Trygghetsboendet Hydran byggstartas med solenergiteknik och plusenergihus enligt ny definition

Trygghetsboendet Hydran byggstartas med solenergiteknik och plusenergihus enligt ny definition Sveafastigheter Bostad byggstartar trygghetsboendet Hydran i Västerås, Sveriges första trygghetsboende som plusenergihus enligt ny definition, med fjärrvärme istället för bergvärme. Första spadtag och invigning sker fredag 18 januari 2018 kl 12.15-13.30 på Öster Mälarstrand dp4, mellan Sjöjungfrugatan och Öster Mälarstrand Allé.  Sveafastigheter Bostad färdigställde 2018 […]

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Sveafastigheter Bostad och Ripellino Arkitekter ska utveckla processverktyg för hållbart bostadsbyggande i betong

  Sveafastigheter Bostad och Ripellino Arkitekter ska utveckla processverktyg för hållbart bostadsbyggande i betong Sveafastigheter Bostad och Ripellino Arkitekter ska utveckla processverktyg för att utvärdera, beräkna och projektera bostadsbyggande av prisrimliga hyresrätter med ett lägre CO2- avtryck. Tillsammans har de med projektet ”Betongbygglådan” beviljats stöd från Boverkets Stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande. ”Kartläggningen av förbrukad […]

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Sveafastigheter Bostads plusenergihus Neptun nomineras till Årets Bygge 2019

Sveafastigheter Bostads plusenergihus kvarteret Neptun har av Byggindustrin nominerats till det prestigefyllda Årets Bygge 2019. De tre hyreshusen,  miljöbyggnad Guld, utgör en viktig del av Västerås hållbara stadsdel Öster Mälarstrand. Inflyttning i de 121 hyresrätterna har skett från juni till november 2018 då Neptun invigdes av kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck. Neptun består av 1282 kvm […]

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Hållbart flerbostadshus byggs i Uppsala

Hållbart flerbostadshus byggs i Uppsala Uppsala kommun har beviljat bygglov för ett flerbostadshus i Östra Sala backe, med mobilitet och hållbart resande i fokus. Bland annat satsar man på lastcyklar och bilpooler i stället för parkeringsplatser. Det är Sveafastigheter bostad som har beviljats bygglov och ska bygga 99 hyreslägenheter. Där ska de boende till exempel […]

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Socialt hållbart höghus blir nytt landmärke i Hagsätra

Sveafastigheter Bostad har utsetts till vinnare för att bygga ett nytt landmärke i Hagsätra Centrum med 200 hyresbostäder som inrymmer alltifrån kompis- och kollektivlägenheter till utrymmen för s.k. co-working, cykelverkstad och Sveriges minsta biograf. Det vinnande förslaget går under namnet ”Hagsätra hubb” – där bildning, idrott och gemenskap utgör ledorden för Hagsätras nya landmärke, ett […]

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Ökat fokus på hållbarhet och ny teknik i byggbranschen

Ökat fokus på hållbarhet och ny teknik i byggbranschen – nu invigs Neptun, Sveriges största plusenergihus som Miljöbyggnad Guld Innovativ teknik och en ambition att driva byggbranschen framåt har varit grunden när man uppfört ett av Sveriges största plusenergihus, Neptun, som nu invigs. Och ambitionsnivån är fortsatt hög, i nästa steg, byggandet av Hydran i […]

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Sveafastigheter Bostad söker projektledare med samhällsengagemang

OM VERKSAMHETEN Sveafastigheter Bostad är ett företag som utvecklar hållbara hyresrätter. På bara fyra år har vi etablerat oss som en av de mest innovativa bostadsutvecklarna med över 2 500 lägenheter under utveckling i Mälardalsregionen. 2018 färdigställdes kvarteret Neptun, Sveriges största plusenergihus och ett högteknologiskt hus kombinerat med kvalitativ arkitektur signerat Allessandro Ripellino Arkitekter. Nu […]

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Sveriges första större flerbostads plusenergihus färdigställt

Sveafastigheter Bostad har färdigställt Sveriges första flerbostadshus uppfört som plusenergihus, Kvarteret Neptun i nya Västeråsstadsdelen Öster Mälarstrand. Fastigheten producerar mer energi än vad den förbrukar genom högteknologi i form av bland annat energi från solceller med internt elnät och tillvaratagande av överskottsvärme. Kvarteret Neptun har uppnått den högsta miljöbyggnadscertifieringen, Miljöbyggnad Guld. Kvarteret Neptun har byggts […]

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Bostadsbyggande diskuterades under Järvaveckan

Bostadsbyggande är en av vår tids viktigaste samhällsfrågor och att bygga nytt handlar lika mycket om att ge människor hem som att utveckla samhällen. Hur skapar man trygga och attraktiva bostadskvarter, och vad är fastighetsutvecklares roll i att bidra till en god utveckling? Det var frågeställningen för det seminarium som Sveafastigheter Bostad höll på årets […]

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter