Hoppa till innehåll

Sveriges första större flerbostads plusenergihus färdigställt

Sveafastigheter Bostad har färdigställt Sveriges första flerbostadshus uppfört som plusenergihus, Kvarteret Neptun i nya Västeråsstadsdelen Öster Mälarstrand. Fastigheten producerar mer energi än vad den förbrukar genom högteknologi i form av bland annat energi från solceller med internt elnät och tillvaratagande av överskottsvärme. Kvarteret Neptun har uppnått den högsta miljöbyggnadscertifieringen, Miljöbyggnad Guld.

Kvarteret Neptun har byggts i nya Kajstaden vid Öster Mälarstrand i Västerås och omfattar cirka 7 000 kvm uthyrningsbar yta om 121 lägenheter fördelade på tre huskroppar. Mälardalens högskola och KTH har varit involverade i projektet avseende miljö och social hållbarhet.
Kvarteret Neptun är miljöcertifierat enligt Miljöbyggnad Guld, den högstamiljöbyggnadsnivån. Det ställer höga miljökrav på alltifrån energianvändning, byggteknik och materialval till boendekvalitéer.

Svante Jernberg, vd Sveafastigheter Bostad, säger:
”Vi är mycket stolta på Sveafastigheter Bostad över att vara först i Sverige med att bygga ett större plusenergihus. Vi vill bidra till utvecklingen mot ett resurssnålt och hållbart samhälle, att vara aktiva inom både miljö och social hållbarhet är därför en naturlig del av vår verksamhet. Jag är säker på att om bara några år kommer det att vara en självklar branschstandard att bygga hus som genererar överskott av el som både ger ett positivt bidrag till samhället och en naturlig intäktskälla för fastighetsägare.”
Genomförandet av kvarteret Neptun har framgångsrikt skett i samarbetet med totalentreprenören H2 Entreprenad AB från Ulricehamn.

Ylva Åborg, partner och ansvarig arkitekt på Alessandro Ripellino arkitekter, säger:
”Kvarteret är utvecklat utifrån en inspirerande hållbarhetsvision som utmanar och utvecklar hållbart byggande. Neptun är ett kvarter format utifrån solen. Fasadmaterialen är inspirerade av sol- och vattenläget och kajens karaktär. Norr fasadernas sinuskorrugerade aluzink tar tillvara och reflekterar dagsljuset, likt en vattenyta. Mot söder har fokus varit att tillvarata sol. Här föreslås balkonger och planeringar med förutsättning för klättrande grönska. Taken och volymerna som helhet är formade för att optimera för solceller. Vi har haft en bild av att husen i kvarter Neptun är likt stenar; släta och nakna mot norr och med frodig mossa mot söder. Smaragden är kvarterets ädlaste sten där de gröna ambitionerna blir bokstavliga med grön fasadklinker och sedumtak.”

Kvarteret Neptun är fullt av modern teknik för att skapa och återvinna så mycket energi som möjligt. På taket ryms 1 282 kvadratmeter högeffektiva solceller med 20 procents verkningsgrad. Genom ett internt elnät får hyresgästerna tillgång till den närproducerade elen. Huset är uppvärmt genom en kombination av bergvärmepump och golvvärme för att uppnå maximal effekt. Ventilationsluften har ett återvinningsaggregat med 90 procents verkningsgrad samtidigt som det är förvärmning och förkylning i friskluftsintaget från separat borrhål i berget. Ett 3flow-system tar bort energiförlusterna i varmvattencirkulationen.
I garaget finns plats för 65 bilar som alla kan laddas med egenproducerad el. Hyresgästerna i Neptun får dessutom verktyg för att kunna påverka sitt eget ”klimatavtryck”, till exempel mätning av varmvatten, tillgång till elbil, bilpool och cykelpool samt insamling av organiskt avfall.
Mälardalens högskola skall utvärdera energianvändning och solcellsproduktion i de uppförda husen och analysera hur de uppfyller ställda målsättningar. En viktig del för högskolan i projektet är att definiera hur plusenergihus fungerar i energisystemet.

Om Kvarteret Neptun
Kvarteret rymmer två lamellhus och ett punkthus, kallat Smaragden, i direkt anslutning till kajpromenaden. Byggnadernas gestaltning utgår ifrån solen. Därför har husvolymerna formats för att ge största möjliga solcellsyta med bästa läge och vinkel.
Volymutformningen är en del av projektets hållbarhetsstrategi och innebär att solcellerna får bättre effekt. Mot söder låter vi den biologiska mångfalden bli en del av byggnadernas uttryck, med grönska och bon för fåglar, insekter och andra djur.
Neptun är en del av Västerås Stads ambitiösa satsning i nya miljöstadsdelen Öster Mälarstrand. Projektet innehåller ledande miljöteknikoch klarar kraven för Miljöbyggnad Guld. Med effektiv planering av byggnader och lägenheter hålls prisnivån ändå ner. I varje bostad planeras individuell mätning av varmvatten. Alla boende har också tillgång till elfordon, bilpool och cykelpool.
Kvarteret är planerat med små kompakta 1–4 rumslägenheter där flera är speciellt utformade att kunna användas till kompisboende, en lägenhetstyp som efterfrågas allt mer.

För mer information:
Svante Jernberg, VD Sveafastigheter Bostad
070 222 12 00, svante.jernberg@sveafastigheterbostad.se
Lars Gärde, vice VD och Affärsutvecklingschef Sveafastigheter Bostad
070 333 71 82, lars.garde@sveafastigheterbostad.se
Magnus Edström, (MP) ordförande fastighetsnämnden Västerås stad
0762 09 86 22, magnus.edstrom@vasteras.se
Ylva Åborg, partner och ansvarig arkitekt, Alessandro Ripellino Arkitekter
08 408 05 909, Ylva@a-ripellino.se
Björn Karlsson, professor Mälardalens högskola
021 10 14 32, bjorn.karlsson@mdh.se

Sveafastigheter Bostad är en ledande utvecklare och förvaltare av hållbara bostäder och vårdboenden i primärt Storstockholm och Mälardalsregionen. Sveafastigheter Bostads kärnvärden är att vara en pålitlig och närvarande förvaltare, en innovativ och kreativ utvecklare, en långsiktig samhällsbyggare samt en proaktiv och drivande partner.
www.sveafastigheterbostad.se

Länk till artikeln