Hoppa till innehåll

SVEAFASTIGHETER BOSTAD OCH SH BYGG UTVECKLAR HYRESBOSTÄDER I UPPSALA

STOCKHOLM, 4 juli 2016

Sveafastigheter Bostad AB och Sh bygg Fastighetsutveckling AB har inlett ett strategiskt samarbete om att uppföra 71 hyreslägenheter i flerfamiljshus i Norby, Uppsala. Sveafastigheter Bostad kommer att äga och förvalta bostäderna. Projektets värde är cirka 200 miljoner kronor.

Projektet har initierats och drivits av Sh bygg under ett flertal år, detaljplanen är klar och bygglovet behandlas just nu av kommunen. Byggstart förväntas kunna ske under september månad i år med en bedömd inflyttning 18 månader senare.

Torbjörn Wennberg, vd på Sh bygg Fastighetsutveckling AB säger:
”Jag är oerhört glad över att vi som lokalt företag i Uppsala kan bidra till att förbättra bostadsutbudet med hyreslägenheter och samtidigt bidra till att nya duktiga aktörer som Sveafastigheter Bostad etablerar sig i Uppsala. Det känns extra roligt att kunna få en seriös utvecklare av hyresbostäder hit till Uppsala där just hyreslägenheter är starkt efterfrågade.”

De bostäder som uppförs är av storleken 1-4 rum och totalt är det närmare 5 000 kvm bostadsyta, så kallad BOA, som byggs. Lägenheterna byggs i Norby, i korsningen Norbyvägen-Tryffelvägen.

Lars Gärde, vice VD och Affärsutvecklingschef Sveafastigheter Bostad, säger:
”Detta är vårt första projekt i Uppsala och en del av vår långsiktiga satsning på att utveckla och förvalta energisnåla och socialt hållbara hyreslägenheter i Uppsala. Vi tycker det är extra roligt att få göra det tillsammans med ett välrenommerat och duktigt Uppsalaföretag som Sh bygg.”

Arkitekt är John Kirsh, Kirsh+Dereka Arkitekter.

För mer information:

Svante Jernberg
VD Sveafastigheter Bostad
+46 70 222 12 00
svante.jernberg@sveafastigheterbostad.se

Lars Gärde
vice VD och Affärsutvecklingschef Sveafastigheter Bostad
+46 070 333 71 82
lars.garde@sveafastigheterbostad.se

Torbjörn Wennberg
VD Sh bygg Fastighetsutveckling AB
+46 70 589 80 52
torbjorn.wennberg@shbygg.se