Hoppa till innehåll

SVEAFASTIGHETER BOSTAD VINNER FÖRSTA MARKANVISNINGEN I NACKA MED SOCIALT HÅLLBARA HYRESRÄTTER

STOCKHOLM, 20 september 2016

Sveafastigheter Bostad har erhållit Nacka kommuns historiskt första direktanvisning av bostäder. Redan under fjärde kvartalet 2017 beräknas 30 attraktiva och prisvärda hyresrätter vara klara för inflyttning längs med Apelvägen och Björnvägen i Nacka.

Social hållbarhet är en viktig faktor för Sveafastigheter Bostad, vilket stämmer väl med Nacka kommuns önskan att erbjuda hyresbostäder till personer med olika förutsättningar att kunna ordna bostad på egen hand, t.ex. nyanlända personer.

Lars Gärde, Affärsutvecklingschef Sveafastigheter Bostad, säger:
”Vi för en nära dialog med Nacka Kommun för att försöka anpassa våra nya projekt så att de skall passa kommunens behov av hyresrätter på kort och lång sikt. Social hållbarhet är en av våra ledstjärnor och vårt mål är att samarbetet ska leda till en ökad integration genom att fler samhällsgrupper får möjlighet till ett eget hem.”

Therese Rosberg, projektledare på Nacka kommun säger:
”Upplåtelsen sker genom direktanvisning då bolaget visat att det kan och förbundit sig till att uppföra attraktiva och prisvärda hyreslägenheter skyndsamt. Området har inga hyresrätter idag så detta är ett välkommet tillskott i vår strävan att blanda olika upplåtelseformer.”

Svante Jernberg, VD Sveafastigheter Bostad, säger:
”Sveafastigheter arbetar med kreativa och erfarna arkitekter som redan i designfasen kombinerar våra krav på attraktiv gestaltning och goda planlösningar med produktionsvänliga byggmetoder. På detta sätt kan vi erbjuda våra hyresgäster ett mycket prisvärt boende, utan att göra avkall på gestaltning eller kvalitet.”

För mer information:

Svante Jernberg, VD Sveafastigheter Bostad
+46 70 222 12 00, svante.jernberg@sveafastigheterbostad.se

Lars Gärde, vice VD och Affärsutvecklingschef Sveafastigheter Bostad
+46 070 333 71 82, lars.garde@sveafastigheterbostad.se

Per Wallgård, Förvaltningschef Sveafastigheter Bostad
+46 70 752 07 07, per.wallgard@sveafastigheterbostad.se

Sveafastigheter Bostad är en utvecklare och förvaltare av hållbara hyresbostäder. Bolagets primära marknader är Storstockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Mälardalen. Målsättningen är att leverera 300 lägenheter per år för inflyttning. Sveafastigheter Bostads kärnvärden är att vara en pålitlig och närvarande förvaltare, en innovativ och kreativ utvecklare, en långsiktig samhällsbyggare samt en proaktiv och drivande partners. Läs mer på www.sveafastigheterbostad.se