Hoppa till innehåll

SVEAFASTIGHETER BOSTAD VINNER MARKANVISNING FÖR SVERIGES FÖRSTA PLUSENERGIHUS FÖR FLERBOSTADSHUS

Sveafastigheter Bostad har erhållit en markanvisning om cirka 80 hyreslägenheter i den nya Kajstaden vid Öster Mälarstrand i Västerås. Tanken är att utveckla ett Plusenergihus, vilket definieras som ett hus som producerar mer energi än vad det förbrukar. Sveafastigheter Bostads planerade hus på Öster Mälarstrand kommer att bli det första flerbostadshuset i Sverige som uppförs som Plusenergihus.

Den kommande etappen av Öster Mälarstrand ska bli Västerås första hållbara teknik‐ och miljöstadsdel. Området är beläget öster om Kokpunkten och Kraftverkshamnen. Första byggstart för bostäderna är beräknad till hösten 2016 och inflyttning beräknas till första halvåret 2018. Sveafastigheter Bostad utvecklar sedan hösten 2014 ytterligare 196 hållbara bostäder i kvarteret Focken inom den första etappen av Öster Mälarstrand.

Ulf Edwardsson, Projektledare vid Fastighetskontoret i Västerås Stad, säger:
”Arbetet med att få fram vilka aktörer som ska bli anvisade de 350 lägenheterna har pågått sedan i våras. Intressenterna har bland annat beskrivit hur de tänkt arbeta med de fokusområden som är angivna i underlaget. Fokusområdena har en avgörande betydelse för att få en stadsdel med hållbart byggande, gröna gårdar, social hållbarhet med mera. 25 intresseanmälningar från intresserade byggherrar kom in varav sex byggherrar kommer att erhålla markanvisning. Huvudkriterier vid utvärderingen har varit: möjlig byggstart och byggtid, klimateffektivt byggande, utformning och gestaltning, mobility management (bil- och cykelåtgärder), social hållbarhet, avfallshantering samt långsiktigt ägande”.

Svante Jernberg, VD Sveafastigheter Bostad, säger:
”Vi är mycket glada över att ha fått förnyat förtroende från Västerås stad. Öster Mälarstrand har ett fantastiskt läge och en vision om ett attraktivt och hållbart område som stämmer bra med Sveafastigheter Bostads ambitioner. Utvecklingen av Sveafastigheter Bostad löper enligt plan och vi är glada att konstatera att vi redan har en pipeline med spännande projekt både i Västerås och Stockholmsområdet.”

Magnus Edström, Ordförande i Fastighetsnämnden, säger:
”I denna markanvisning har fastighetsnämnden testat nya grepp med syftet att fokusera på hållbarhet, få in nya aktörer och ge små aktörer en ärlig chans att konkurrera. Markpriset är fast och intressenterna har utifrån egen kreativitet fått föreslå lösningar utifrån ett antal fokusområden. Upplägget har fallit mycket väl ut. Det är rekord när det gäller antalet intresseanmälningar och vi har fått in förslag som kommer att ge kvalitetsbostäder från byggherrar som visar upp det bästa kunnandet inom byggbranschen”.

Lars Gärde, Affärsutvecklingschef Sveafastigheter Bostad, säger:
”Vi ser fram emot att i ett nära samarbete med Västerås stad kunna utveckla Sveriges första Plusenergihus i form av flerbostadshus. Vi kommer att bjuda in forskning och näringsliv för att implementera nya spännande energilösningar. Utöver detta kommer vi att erbjuda hyresgästerna nya hållbara transportlösningar med inslag av elfordon som exempelvis elcyklar, elscootrar och elbilar.”

Svante Jernberg
VD Sveafastigheter Bostad
+46 70 222 12 00
svante.jernberg@sveafastigheterbostad.se

Lars Gärde
vice VD och Affärsutvecklingschef
+46 070 333 71 82
lars.garde@sveafastigheterbostad.se

Per Wallgård
Förvaltningschef
+46 70 752 07 07
per.wallgard@sveafastigheterbostad.se

Sveafastigheter Bostad är en utvecklare och förvaltare av hållbara hyresbostäder. Bolagets primära marknader är Storstockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Mälardalen. Målsättningen är att leverera 300 lägenheter per år för inflyttning. Sveafastigheter Bostads kärnvärden är att vara en pålitlig och närvarande förvaltare, en innovativ och kreativ utvecklare, en långsiktig samhällsbyggare samt en proaktiv och drivande partners. Läs mer på www.sveafastigheterbostad.se