Hoppa till innehåll

SVEAFASTIGHETER BOSTAD UTVECKLAR SVERIGES FÖRSTA STÖRRE PLUSENERGIHUS

STOCKHOLM, 24 NOVEMBER 2016

Sveafastigheter Bostad påbörjar byggstart för Sveriges första större flerbostadshus enligt konceptet plusenergihus, där fastigheten producerar mer energi än den förbrukar. Kvarteret Neptun byggs i nya Kajstaden vid Öster Mälarstrand i Västerås och beräknas vara klar för första inflyttning under våren 2018. Mälardalens högskola och KTH är involverade i projektet avseende miljö och social hållbarhet.

Kvarteret Neptun i nya Kajstaden vid Öster Mälarstrand i Västerås omfattar cirka 7 000 kvm uthyrningsbar yta om 121 lägenheter fördelade på tre huskroppar. Fastigheten utvecklas som plusenergihus genom en kombination av 1 250 kvm solceller och bergvärme som i genomsnitt över året genererar mer energi än det förbrukar.

Svante Jernberg, VD Sveafastigheter Bostad.säger:
”Vi är mycket stolta på Sveafastigheter Bostad över att vara först i Sverige med att bygga ett större plusenergihus. Om bara några år kommer det att vara en självklar branschstandard att bygga hus som genererar överskott av el som både ger ett positivt bidrag till samhället och en naturlig intäktskälla för fastighetsägare. Genom kvarteret Neptun visar vi vägen för att möta flera av de utmaningar vi har i samhället, såväl sett till energi som bostadsbrist. Neptun är unikt idag men vår ambition är att standardisera formatet för morgondagens bostadsbyggande.”

Fastigheten kommer att certifieras enligt miljöbyggnad och ska uppnå Guld, den högsta miljöbyggnadsnivån. Det ställer höga miljökrav på alltifrån energianvändning, byggteknik och materialval till boendekvalitéer. Hyresgästerna i Neptun får dessutom verktyg för att kunna påverka sitt eget ”klimatavtryck”, till exempel mätning av varmvatten, tillgång till elbil, bilpool och cykelpool samt insamling av organiskt avfall.

Magnus Edström, ordförande i fastighetsnämnden i Västerås Stad, säger:
”Fastighetsnämnden har i sin markanvisning här testat nya grepp med syfte att fokusera på hållbarhet. Det är ett oerhört spännande bostadsprojekt där Västerås stad nu kan kombinera ett prisat och långsiktigt hållbarhetstänk med innovation och modernt nytänkande. Att bygga Miljöbyggnad Guld är rejält utmanande och ställer stora krav på ett seriöst miljö- och hållbarhetsfokus i alla led.”

Mälardalens högskola skall utvärdera energianvändning och solcellsproduktion i de uppförda husen och analysera hur de uppfyller ställda målsättningar. En viktig del för högskolan i projektet är att definiera hur plusenergihus fungerar i energisystemet.

I samarbete med KTH kommer även konceptet ”LocalLife” implementeras och utvärderas. ”LocalLife” handlar om social dynamik och hållbarhet, vilket innefattar att de boende via en mobilplattform på ett enklare sätt ska kunna kommunicera med varandra inom grannskapet och med samhällsfunktioner såsom kommunen, polisen och brandtjänsten.

Sveafastigheter Bostad utvecklar sedan hösten 2014 ytterligare 196 hållbara bostäder i kvarteret Focken inom den första etappen av Öster Mälarstrand i Västerås med första inflyttning under februari 2017.

Lars Gärde, vice VD och Affärsutvecklingschef Sveafastigheter Bostad, säger:
”Vi vill bidra till utvecklingen mot ett resurssnålt och hållbart samhälle, därför är ett aktivt inom både miljö och social hållbarhet en naturlig del av vår verksamhet. Genom god planering, modern teknik och förbättrade produktionsmetoder bygger vi resurssnåla hus med möjlighet för våra hyresgäster att göra smarta val.”

Genomförandet av kvarteret Neptun sker i samarbetet med Totalentreprenören H2 Entreprenad AB från Ulricehamn.

För mer information, kontakta:

Svante
Jernberg, VD Sveafastigheter Bostad
+46 70 222 12 00, svante.jernberg@sveafastigheterbostad.se

Lars Gärde, vice VD och Affärsutvecklingschef Sveafastigheter Bostad
+46 070 333 71 82, lars.garde@sveafastigheterbostad.se

Magnus Edström, (MP) ordförande fastighetsnämnden Västerås stad
0762-09 86 22, magnus.edstrom@vasteras.se

Ulf Edvardsson, projektledare Fastighetskontoret Västerås stad
ulf.edvardsson@vasteras.se

Björn Karlsson, professor Mälardalens högskola
021 10 14 32, bjorn.karlsson@mdh.se

Sveafastigheter Bostad är en utvecklare och förvaltare av hållbara hyresbostäder. Bolagets primära marknader är Storstockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Mälardalen. Målsättningen är att leverera 300 lägenheter per år för inflyttning. Sveafastigheter Bostads kärnvärden är att vara en pålitlig och närvarande förvaltare, en innovativ och kreativ utvecklare, en långsiktig samhällsbyggare samt en proaktiv och drivande partners. www.sveafastigheterbostad.se

Brunswick Real Estate är en grupp av marknadsledande företag inom corporate finance, transaktioner, kapitalförvaltning och lånefinansiering med inriktning på fastigheter i Norden. www.brunswickrealestate.com