Hoppa till innehåll

SVEAFASTIGHETER BOSTAD VINNER MARKANVISNING I ULLERÅKER I UPPSALA KOMMUN

STOCKHOLM, 24 NOVEMBER 2016

Sveafastigheter Bostad har vunnit en markanvisningstävling för det Sydvästra kvarteret av Ulleråker i Uppsala kommun, vilket är ett av landets största pågående stadsutvecklingsprojekt.

Uppsala kommun planerar för en tät och klimatsmart stadsdel i Ulleråker strax söder om Uppsalas stadskärna. Tillsammans med Belatchew Arkitekter, Hökerum Bygg, Kirsh-Dereka Arkitekter, MORF Landskap, SLU Alnarp samt WSP har Sveafastigheter Bostad skapat det vinnande förslaget för de så kallade Sydvästra kvarteret.

Svante Jernberg, VD Sveafastigheter Bostad, säger:
”Vi är både glada och stolta över att i tuff konkurrens ha vunnit en markanvisning i Ulleråker. Det är ett spännande stadsutvecklingsprojekt vars fokus på hållbarhet sammanfaller med Sveafastigheter Bostads visioner. Förutom de miljöspecifika åtgärderna så satsar vi på mångfald inom kvarteret genom att även upplåta kompislägenheter och seniorbostäder, samt att en andel av lägenheterna avsätts för så kallade sociala ändamål i samarbete med Uppsala kommun.”

Sveafastigheter Bostads hållbarhetskoncept för Ulleråker fokuserar på fyra områden: energieffektivitet, byggnadsmaterial, dagvattenhantering och ett bra mikroklimat som gynnar ekologiskt mångfald. Genom innovativa lösningar tas dagvattnet omhand lokalt samtidigt som frodig och inbjudande grönska skapas på gårdarna. Energiförbrukningen ska motsvara Passivhusnivå och så långt det är möjligt tas energi från en lokal solel- och solvärmeanläggning. Byggnaderna utrustas även med en helt ny energibesparande vvs-teknik från 3eflow.

Lars Gärde, vice VD och Affärsutvecklingschef Sveafastigheter Bostad, säger:
”Vi försöker skapa ett kvarter där man på riktigt kan leva på ett hållbart sätt. För att underlätta för de boende så planerar vi för en digital mötesplats för samnyttjande som vi kallar för Återbruket och vi arbetar med lokala samarbeten för återvinning av till exempel kläder och möbler.”

För mer information, kontakta:

Svante Jernberg, VD Sveafastigheter Bostad
+46 70 222 12 00, svante.jernberg@sveafastigheterbostad.se

Lars Gärde, vice VD och Affärsutvecklingschef Sveafastigheter Bostad
+46 070 333 71 82, lars.garde@sveafastigheterbostad.se

Sveafastigheter Bostad är en utvecklare och förvaltare av hållbara hyresbostäder. Bolagets primära marknader är Storstockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Mälardalen. Målsättningen är att leverera 300 lägenheter per år för inflyttning. Sveafastigheter Bostads kärnvärden är att vara en pålitlig och närvarande förvaltare, en innovativ och kreativ utvecklare, en långsiktig samhällsbyggare samt en proaktiv och drivande partners. www.sveafastigheterbostad.se

Brunswick Real Estate är en grupp av marknadsledande företag inom corporate finance, transaktioner, kapitalförvaltning och lånefinansiering med inriktning på fastigheter i Norden. www.brunswickrealestate.com