Hoppa till innehåll

SVEAFASTIGHETER BOSTAD VINNER ÄNNU EN MARKANVISNING I NACKA

STOCKHOLM, 1 juli 2017

Sveafastigheter Bostad har vunnit Nacka kommuns upphandling gällande nya hyreslägenheter längs Apelvägen i Nacka. Sex LSS-bostäder kommer att uppföras i ett enplanshus på Apelvägen. Bygget beräknas påbörjas i januari 2018 och inflyttning sker i december samma år.

Sedan tidigare bygger Sveafastigheter Bostad fyra flerbostadshus med totalt 30 lägenheter på samma gata.

Svante Jernberg, VD Sveafastigheter Bostad, säger:
”Vi har en vision om ett jämlikt samhälle, med större variation på bostadstyperna inom ett och samma område. Ett framtidens kvarter, som möjliggör möten mellan människor med olika förutsättningar och olika bakgrund. Därför är vi mycket stolta att vi återigen fått Nacka kommuns förtroende att fortsätta utveckla området kring Apelvägen.

Hållbarhet är en annan grundpelare hos Sveafastigheter Bostad. Vi väljer våra samarbetspartners med omsorg och bygger resurssnåla hus som tack vare smarta byggtekniska lösningar kan hålla låga driftkostnader.”

För mer information:
Svante Jernberg, VD Sveafastigheter Bostad
+46 70 222 12 00, svante.jernberg@sveafastigheter.se

Sveafastigheter Bostad är en utvecklare och förvaltare av hållbara bostäder och vårdboenden. Bolagets primära marknader är Storstockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Växjö, Kalmar och Mälardalen. Målsättningen är att leverera 500 lägenheter per år för inflyttning. Sveafastigheter Bostads kärnvärden är att vara en pålitlig och närvarande förvaltare, en innovativ och kreativ utvecklare, en långsiktig samhällsbyggare samt en proaktiv och drivande partner. www.sveafastigheterbostad.se