Hoppa till innehåll

SOCIALT HÅLLBARA HYRESRÄTTER I SKÄRHOLMEN

Sveafastigheter Bostad har tilldelats Markanvisning för ca 100 hyreslägenheter i stadsdelen Mälaräng – ett prioriterat utvecklingsområde inom Fokus Skärholmen. I ett jämförelseförfarande med social hållbarhet som utvalskriterier har Sveafastigheter tilldelats markanvisning för att bygga ca 100 hyreslägenheter. Sveafastigheter kommer bygga ett stort antal större lägenheter med lägre hyror än normal nyproduktion. Genom samarbete med Fryshuset kommer lokala ungdomar att erbjudas jobb och praktik under byggnationen och förvaltningen. Bostadsutvecklingen kommer ha särskilt fokus på jämställd stadsplanering och att tillvarata unga kvinnors erfarenheter och kunskap för att påverka gestaltningen genom samarbete med White Arkitekter.

Lars Gärde, Vice VD Sveafastigheter Bostad:
”Vi är stolta att ha blivit utvalda att få delta i Fokus Skärholmen, ett av Sveriges mest spännande stadsutvecklingsprojekt där stort fokus ligger på social hållbarhet.

Vi kommer bland annat att bygga en hel del 4:or och 5:or med rimliga månadshyror för att möta efterfrågan på större och prisvärda lägenheter i stadsdelen. I nära samarbete med lokala föreningar och verksamhetsutövare planerar vi och andra byggaktörer för hur vi kan utveckla aktiviteter och mötesplatser som bidrar till ökad trygghet i området. Sveafastigheter Bostad kommer att äga och förvalta bostäderna med egen förvaltare på plats i området.”

Harry McNeil, hållbarhetschef för Sveafastigheter bostad, säger:
”Mälaräng blir ett helt nytt område i Stockholm där Bredäng och Mälarhöjden knyts tätare samman och outnyttjad mark tas tillvara. Vi ser fram emot att utveckla Mälaräng till en attraktiv och hållbar stadsdel i samarbete med både Fryshuset och White arkitekter.”

Detaljplanearbetet pågår och granskning planeras till andra kvartalet 2018. Preliminär byggstart under 2022

För mer information:
Lars Gärde, Vice VD Sveafastigheter Bostad
+46 70 333 71 82, lars.garde@sveafastigheter.se

Harry Mc Neil, Hållbarhetschef Sveafastigheter Bostad
+46 733 31 22 11, harry.mcneil@sveafastigheter.se

Sveafastigheter Bostad är en ledande utvecklare och förvaltare av hållbara bostäder och vårdboenden i primärt Storstockholm och Mälardalsregionen. Sveafastigheter Bostads kärnvärden är att vara en pålitlig och närvarande förvaltare, en innovativ och kreativ utvecklare, en långsiktig samhällsbyggare samt en proaktiv och drivande partner. www.sveafastigheterbostad.se