Hoppa till innehåll

VI BYGGER TRYGGA BOSTÄDER I ÖSTBERGA

STOCKHOLM, 2018-02-01

Exploateringsnämnden i Stockholm stad beslutade den 1 februari 2018 att Sveafastigheter Bostad får markanvisning i stadsdelen Östberga för 125-150 hyreslägenheter.

Östberga

Svante Jernberg, VD Sveafastigheter Bostad, säger:
”Genom att bygga socialt inkluderande hyresrätter med långsiktigt ägande och egen förvaltning på plats blir vi engagerade i stadsdelens utveckling under lång tid framöver.”

Sveafastigheter Bostad kommer att bygga 100-150 hyreslägenheter med egen förvaltning i Östberga. Bostäderna kommer till stor del att förmedlas genom den kommunala bostadsförmedlingen. Sveafastigheter Bostad accepterar olika former av inkomstbidrag, såsom studiebidrag eller försörjningsstöd, som inkomstgrundande vilket kommer att ge fler människor möjlighet att kunna hyra sin egen lägenhet med förstahandskontrakt.

Erik Jarlöv, Arkitekt för bostäderna i Östberga, säger:
”Östberga har ett fantastiskt fint läge med en spännande pågående utveckling av en citynära förortsstadsdel. Med de nya kvarteren knyts Östbergahöjden ihop med det angränsande gatunätet, vilket bidrar till mångfald, blandning och täthet.

Målet är att skapa bra bostäder som många har råd med. De formas både för nya på bostadsmarknaden och för att bo länge i. Vi vill skapa lösningar som bidrar till gemenskap, umgänge och delning. Det ger trygghet och livskvalitet.

Vi ser fram emot att vara med och utveckla Östberga till en variationsrik stadsdel med ett rikt folkliv och ett boende som fokuserar både på social hållbarhet och miljö. När tunnelbanan kommer till Östberga innebär det att platsen blir tillgänglig på ett nytt sätt och mycket attraktiv att bo på.”

Arbete med detaljplan beräknas påbörjas under 2018.

För mer information:
Svante Jernberg, VD Sveafastigheter Bostad
Svante.jernberg@sveafastigheter.se 070-222 12 00

Erik Jarlöv, arkitekt Urban Design
erik@urbandesign.se 070-827 77 04

Sveafastigheter Bostad är en utvecklare och förvaltare av hållbara bostäder och vårdboenden. Bolagets primära marknader är Storstockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Växjö, Kalmar och Mälardalen. Målsättningen är att leverera 500 lägenheter per år för inflyttning. Sveafastigheter Bostads kärnvärden är att vara en pålitlig och närvarande förvaltare, en innovativ och kreativ utvecklare, en långsiktig samhällsbyggare samt en proaktiv och drivande partner. www.sveafastigheterbostad.se