Hoppa till innehåll

Fastighetsägares roll inom samhällsbyggnad diskuteras under Järvaveckan

Bostadsutvecklare och fastighetsägare har en viktig roll i att skapa trygga och attraktiva boendekvarter. Under Järvaveckan bjuder Sveafastigheter Bostad in till seminarium för att diskutera fastighetsägares roll inom samhällsbyggnad och den viktiga skillnad det kan göra.

Samarbete mellan stad, bostadsutvecklare och medborgare är viktigt för att åstadkomma trygga och utvecklande närmiljöer. Detta kommer att diskuteras tillsammans med andra frågor kring social hållbarhet inom stadsutveckling såsom utveckling av krav vid markanvisningar, vikten av närvarande förvaltning, lokalt anställda medarbetare, engagemang i kvarters utveckling, dialog med hyresgäster och medborgare samt att stödja lokala initiativ för att skapa lokalt engagemang.

Harry Mc Neil, Marknads- och hållbarhetschef Sveafastigheter Bostad säger:
”Vi ser framemot ett mycket konstruktivt samtal kring vårt ansvar att skapa en inkluderande närmiljö som fastighetsägare. Sveafastigheter Bostad anser att närvarande förvaltning är mycket viktigt för att skapa en stolthet för närområdet och trygghet i boendemiljön.”

Gäster är Karin Ahlzén, projektchef för Fokus Skärholmen i Stockholms stad, Rebecca Rubin, arkitekt White Arkitekter, Payam Boroodjeni, chef för Fryshuset Husby och Brandon Sekitto, partner på Feather Agency som arbetar med mångfald, kommunikation och att överbrygga språkliga och kulturella barriärer.

Karin Ahlzén, projektchef för stadens profilprojekt Fokus Skärholmen där 4 000 bostäder genom nya arbetssätt och bred samverkan ska utveckla Skärholmen på ett socialt hållbart sätt, säger:

”Stockholm Stads ambition med Fokus Skärholmen är såklart fler bostäder men också att utveckla metoder och arbetssätt som kan fungera som förebild för hela staden. Bland det viktigaste är det lokala engagemanget. När människor känner delaktighet och vet hur och vad de kan påverka då skapar vi en lokal förankring. För att lyckas med det är det viktigt att skapa tydliga och konkreta krav på social hållbarhet genom alla led, från markanvisning till genomförande.”

Rebecca Rubin, arkitekt på White Arkitekter, är initiativtagare till det prisbelönta projektet Flickrum som handlar om inkluderande och jämställd stadsplanering, om att skapa möjlighet för fler grupper att ta plats i det offentliga rummet. Hon håller nu på med fler projekt som lyfter de inkluderande aspekterna av stadsplanering. Rebecca Rubin säger:

”De lärdomar vi sett från Flickrum är det finns en enorm potential att skapa mer inkluderande städer om vi jobbar gränsöverskridande från kommun, byggaktör, arkitekt, ungdomsorganisation och ungdomar. Kunskap och en öppenhet i processerna är en nyckel för att komma vidare. Vi ser framemot att diskutera detta på tisdag under Järvaveckan.”

Välkommen till Seminarietältet på Spånga IP mellan 16.00-17.00 den 12 juni
och hör oss diskutera fastighetsägares roll i samhällsbyggnad.

För mer information:
Harry Mc Neil, Marknads- och hållbarhetschef Sveafastigheter Bostad
+46 733 31 22 11, harry.mcneil@sveafastigheter.se