Hoppa till innehåll

SILVER LIFE OCH SVEA- EN DEL AV NYA UPPLANDS VÄSBY

Stockholm 4 juli 2017

Sveafastigheter Bostad har inlett ett långsiktigt samarbete med Silver Life för utveckling av framtidens boende för seniorer enligt konceptet Silver Life.

Det första gemensamma Silver Life projektet kommer att byggas mitt i centrala Upplands Väsby med totalt ca 150 lägenheter (15 500 m2 ljus BTA) – varav 96 lägenheter (bostadsrätter och hyresrätter) färdigställs för aktiva seniorer och 54 lägenheter skapas för vård och omsorgsboende. Byggnaden omfattar en höghusdel om 19 våningar ritat av Ripellino Arkitekter. Samtliga lägenheter får del av mötesskapande lokaler som matsal, bibliotek och gym.Skapa Nyhet

Lars Gärde, Vice VD och Affärsutvecklingschef Sveafastigheter Bostad, säger:
”Vi är tacksamma för att Silver Life har valt Sveafastigheter Bostad som långsiktig samarbetspartner för utveckling av Sveriges mest attraktiva och nyskapande livsstilboende för seniorer. Projektet blir i dubbel bemärkelse ett nytt landmärke i Upplands Väsby; dels som socialt landmärke där vi på ett helt nytt sätt blandar vårdbostäder tillsammans med hyresrätter och bostadsrätter och dels som ett arkitektoniskt landmärke som markerar innovation och nytänkande som präglar pågående utveckling av centrala Upplands Väsby.”

Mats Sundbom, VD för Silver Life AB, säger:
”Silver Life är ett livsboende som vänder sig till seniorer med varierande behov och efterfrågan av boende, service och omsorg. Silver Lifes livsboende består av bostäder för de aktiva och vård- och omsorgsboende för de med mer omfattande behov.”

Alarik von Hofsten, projektansvarig för stadsdelen Fyrklövern, säger:
”Upplands Väsby kommun har en tydlig målsättning att bygga den moderna småstaden. Silver Lifes koncept är en bra och nyskapade del i detta stadsbygge som vi nu ser kommer förverkligas med hjälp av Sveafastigheter Bostad som både är byggherre och långsiktig ägare av själva fastigheterna.”

För ytterligare information

Lars Gärde, Vice VD och Affärsutvecklingschef, Sveafastigheter Bostad
+46 70 333 71 82, lars.garde@sveafastigheter.se

Sveafastigheter Bostad är en utvecklare och förvaltare av hållbara bostäder och vårdboenden. Bolagets primära marknader är Storstockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Växjö, Kalmar och Mälardalen. Målsättningen är att leverera 500 lägenheter per år för inflyttning. Sveafastigheter Bostads kärnvärden är att vara en pålitlig och närvarande förvaltare, en innovativ och kreativ utvecklare, en långsiktig samhällsbyggare samt en proaktiv och drivande partner. www.sveafastigheterbostad.se