Hoppa till innehåll

Sveafastigheter Bostad och Ripellino Arkitekter ska utveckla processverktyg för hållbart bostadsbyggande i betong

Sveafastigheter Bostad och Ripellino Arkitekter ska utveckla processverktyg för hållbart bostadsbyggande i betong

Sveafastigheter Bostad och Ripellino Arkitekter ska utveckla processverktyg för att utvärdera, beräkna och projektera bostadsbyggande av prisrimliga hyresrätter med ett lägre CO2- avtryck. Tillsammans har de med projektet ”Betongbygglådan” beviljats stöd från Boverkets Stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande.

”Kartläggningen av förbrukad CO2 i betongstommen i projektet Neptun ger oss värdefulla kunskaper om hur och var vi bäst kan utveckla framtida betongstommar med målsättningen att före 2030 kunna halvera nuvarande nivåer av CO2. Utöver själva kartläggningen av förbrukad CO2  vill vi även utveckla ett förslag till upphandlingsmall där byggaktörer och kommuner kan konkurrensutsätta leverantörer av betongstommar med målsättningen att vi ska kunna upphandla miljövänligare stommar till oförändrade alternativt lägre kostnader än idag”, säger Lars Gärde, affärsutvecklingschef Sveafastigheter Bostad.

Projektet fokuserar på betongstommar inom bostadsbyggande. Stommens utformning är på många sätt en av de mest avgörande parametrarna för att bostadsprojekt ska bli kostnadseffektiva, resurssnåla och miljövänliga. Flera forskningsrapporter visar att det finns stor potential att minska CO2-avtrycket gällande betongstommar bland annat genom högpresterande betong med minimerad materialåtgång och utvecklade betongrecept. Den här åtgärden syftar till att undersöka hur denna kunskap kan omsättas i praktiken och på bredare front inom bostadsbyggandet.Projektet kommer involvera WSP Environmental Sweden, forskare från RISE, H2 Byggentreprenör och Resona/Svenska Cement.

”Det här ger oss en efterlängtad möjlighet till praktiknära samverkan mellan forskning, produktion, projektering och upphandling. Vi vill utveckla verktyg för att förbättra processerna i alla led – med målet att skapa goda förutsättningar för hållbart och prisrimligt bostadsbyggande”, säger Ylva Åborg, Arkitekt SAR/MSA partner på Ripellino Arkitekter.

För mer information, kontakta:
Lars Gärde, vice vd och Affärsutvecklingschef Sveafastigheter Bostad, 070 333 71 82, lars.garde@sveafastigheterbostad.se

Ylva Åborg, Arkitekt SAR/MSA, partner Ripellino Arkitekter, ylva@a-ripellino.se +46 (0)8 408 05 909

Sveafastigheter Bostad är en ledande utvecklare och förvaltare av hållbara bostäder och vårdboenden i primärt Storstockholm och Mälardalsregionen. Sveafastigheter Bostads kärnvärden är att vara en pålitlig och närvarande förvaltare, en innovativ och kreativ utvecklare, en långsiktig samhällsbyggare samt en proaktiv och drivande partner