Hoppa till innehåll

Så fungerar vår bostadskö

Vår bostadskö

Registrera dig med en intresseanmälan
För att söka våra lägenheter behöver du vara registrerad i vår kostnadsfria bostadskö. För att få hyra en lägenhet måste du vara över 18 år.
Klicka här för att komma till registrering på mina sidor.

Köpoäng
För varje dag som du är registrerad som sökande hos oss får du en poäng. Köpoängen är personliga och kan inte överlåtas. Efter kontraktsskrivning behålls köpoängen och du kan söka en ny lägenhet inom vårt bestånd med de köpoäng du har. Flyttar du ifrån Sveafastigheters bestånd så nollställs dina köpoäng. För att börja samla nya köpoäng behövs en ny registrering göras i vår bostadskö.

Uppdatera din registrering en gång per år
Vi vill veta att vi har rätt uppgifter om dig och att du är fortsatt intresserad av att stå i vår bostadskö. I och med detta behöver du en gång om året, med högst 12 månaders mellanrum, gå igenom din registrering och uppdatera denna för att behålla din köplats. Du är själv ansvarig för att uppdatera dina personuppgifter, som adress, telefonnummer, e-post m.m., när dessa ändras.

Om du missar att logga in under denna 12-månadsperiod gallras du ur vår bostadskö och förlorar samtliga köpoäng. Du behöver då registrera dig på nytt och börja om med att samla köpoäng. Det går ut en påminnelse till registrerad mailadress fyra veckor och två veckor innan 12-månadsperioden börjar närma sig sitt slut.

Söka lediga lägenheter
För att söka lediga lägenheter loggar du in på mina sidor. Lägenheterna publiceras på vår webbplats och ligger ute i cirka 7 dagar. Du kan max ha fem intresseanmälningar samtidigt.

När du är inloggad kan du göra intresseanmälningar på lägenheter och se om du fått något erbjudande om lägenhet.

Erbjudande av lägenhet
Om du erbjuds en lägenhet har du cirka en vecka på dig att titta på lägenheten och tacka ja eller nej. När du fått ett erbjudande behöver du lämna svar inom angiven tid. Svarar du nej eller inte alls på ett erbjudande, tre gånger så spärras du från att söka lägenheter under sex månader.

Lägenheten hyrs ut i befintligt skick, varför det är viktigt att du tittar på den innan du svarar. Lägenheten kommer att genomgå en besiktning innan du tillträder och eventuella åtgärder kommer att utföras efter inflyttning. Vad som kommer att utföras framgår av besiktningsprotokollet och det är viktigt att du tar del av detta och återkommer senast en vecka efter inflyttning om du har några synpunkter.

Kriterier för att få hyra en lägenhet
Läs igenom vår hyrespolicy

Boende som vill söka en ny lägenhet inom vårt fastighetsbestånd
Du behöver ha bott i din lägenhet i minst 12 månader innan du kan lämna intresse för andra lägenheter inom vårt fastighetsbestånd.

Hemförsäkring
Ni skall teckna en egen hemförsäkring som gäller från ert inflyttningsdatum. Våra fastigheter är försäkrade men denna försäkring ersätter inte skador och omkostnader för dig som hyresgäst som uppkommer i samband med brand eller dylikt.